Na podstawie faktury. Nie musisz nikogo zatrudniać, wyposażać stanowiska, płacić za telefon itp. Rozliczamy się od wykorzystanego czasu na zlecania lub zrealizowanego projektu, jeżeli takie będą ustalenia. Czas rozliczany jest co do minuty. Jak wykonam telefon, który trwał 2 minuty i wymagał sporządzenia notatki to będzie to rozliczone w wysokości np. 3 minut. Raport z czasu pracy przesyłam tygodniowo lub miesięcznie, gdzie czas poświecony na poszczególne czynności jest w nim dokładnie zaznaczony i opisany. Płacisz tylko za wykonane czynności i bez żadnych dodatkowych ukrytych kosztów.