Jak najbardziej. To jedna z najwygodniejszych i najlepszych metod takiej współpracy. Mogę zarządzać osobami w pracy nad danym projektem, albo tylko wdrożyć i nadzorować narzędzia do ułatwienia takiej pracy, czyli wspomagać osobę kluczową w takim projekcie. Wszystko po to, żeby cele projektu były realizowane zgodnie z terminem, żeby osoby decyzyjne miały informacje o zagrożeniach realizacji projektu, czy zasoby projektu były optymalnie rozlokowane i wykorzystane. Pracę projektową można zastosować do wielu działań. Korzystając z nowoczesnych narzędzi, które mogę wdrożyć będziesz widział stan projektu w dowolnym momencie.